Bepalings

OMVANG EN WYSIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in met die bepalings en voorwaardes uiteengesit in die Ooreenkoms met betrekking tot u gebruik van die Webwerf. Die Ooreenkoms maak die volledige en enigste ooreenkoms uit tussen u en Die Sagteware met betrekking tot u gebruik van die Webwerf en vervang alle voorafgaande of kontemporêre ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstandhoudings met betrekking tot die Webwerf. Ons kan die Ooreenkoms van tyd tot tyd wysig na ons uitsluitlike goeddunke, sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die Webwerf geplaas word, en u behoort die Ooreenkoms te hersien voordat u die Webwerf gebruik. Deur u voortdurende gebruik van die Webwerf en/of Dienste, stem u hiermee in om te voldoen aan al die bepalings en voorwaardes vervat in die Ooreenkoms wat op daardie tyd van krag is. Daarom behoort u gereeld hierdie bladsy te kontrolleer vir updates en/of veranderinge.

VEREISTES

Die Webwerf en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat kan intree in regsafdwingende kontrakte onder die toepaslike wet. Die Webwerf en Dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie die reg om die Webwerf en/of Dienste te gebruik en/of toegang te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENS

Vendor Services

Deur die toepaslike aankoopordervorms te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van sulke items voorsien word. Die sagteware stel nie voor of waarborg nie dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is. Jy verstaan en stem in dat die sagteware nie verantwoordelik of aanspreeklik is op enige wyse vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry nie, of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindgebruiker verbruikers van die produk. Jy verstaan en stem in dat die sagteware nie aanspreeklik teenoor jou of enige derde party sal wees vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word.

KOMPETISIES

Van tyd tot tyd, bied TheSoftware promosionele pryse en ander toekennings deur middel van Kompetisies. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike Kompetisie registrasievorm, en deur in te stem met die Amptelike Kompetisie Reëls wat van toepassing is op elke Kompetisie, kan jy vir ‘n kans om die promosionele pryse wat deur elke Kompetisie aangebied word, te wen. Om deel te neem aan die Kompetisies wat op die webwerf vertoon word, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem in om ware, akkurate, huidige en volledige Kompetisie Registrasie Data te voorsien. TheSoftware het die reg om enige Kompetisie Registrasie Data te verwerp waar daar bepaal word, in die unieke en eksklusiewe diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in stryd is met enige gedeelte van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Kompetisie Registrasie Data wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan die Registrasiedata-kriteria te eniger tyd verander, na sy eie diskresie.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word jy ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroeplike en beperkte lisensie verleen om toegang te verkry en die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal in ooreenstemming met die ooreenkoms te gebruik. Die sagteware mag hierdie lisensie enige tyd vir enige rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligtingherwinningstelsel, elektronies of meganies, ingeskakel word nie. Jy mag nie die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekodeer, demonteer, terugbou of enige gedeelte daarvan oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. Jy mag geen toestel, sagteware of prosedure gebruik om met die behoorlike werking van die webwerf te interfereer of te probeer interfereer nie. Jy mag geen aksie neem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIEIWAARTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander sake rakende die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste is beskerm deur toepaslike kopieregte, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitende, maar nie beperk tot, intellektuele eiendomsregte) nie. Die kopie, herverdeling, publikasie of verkoop deur jou van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste is streng verbode. Die sistematiese oproeping van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur geoutomatiseerde middele of enige ander vorm van skrapsel of data-onttrekking om direk of indirek ‘n versameling, samestelling, databasis of gids te skep sonder skriftelike toestemming van TheSoftware word verbied. Jy verwerf geen eiendomsregte tot enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op of deur die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste beskou word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en deur die dienste, deur TheSoftware maak nie ‘n afstand van enige reg in of tot sodanige inligting en/of materiale nie. Die TheSoftware-naam en -logo, en alle gepaardgaande grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur en deur die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may hyperlink the Website, or portions thereof (including, but not limited to, logotypes, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web venue for any reason. Further, “framing” the Website and/or referencing the Uniform Resource Locator (“URL”) of the Website in any commercial or non-commercial media without the prior, express, written permission of TheSoftware is strictly prohibited. You specifically agree to cooperate with the Website to remove or cease, as applicable, any such content or activity. You hereby acknowledge that you shall be liable for any and all damages associated therewith.

UMHLATHOLI, UKUSEBENZA NOKUSUSWA

Siyathembisa indlela ethile yethu yokwenza imfundo noma ukususa okuvela kwiWebhusayithi.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Visitors download information from the Website at their own risk. TheSoftware makes no warranty that such downloads are free of corrupting computer codes including, but not limited to, viruses and worms.

Indemnifikasie

U stem in om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en geaffilieerdes te vergoed en te hou, en elk van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agente, mede-brandermerke en/of ander vennote, skadeloos te stel teen enige en alle eise, uitgawes (insluitende redelike prokureurfooie), skade, gedinge, kostes, eise en/of vonnisse wat ook al deur ‘n derde party ingestel word weens of voortspruit uit: (a) u gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) u oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) u skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is ten voordele van TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiehouers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite sal die reg hê om hierdie bepalings direk teen u namens homself af te dwing en af te dwing.

DERDE PARTY WEBWERWE

Die Webwerf kan skakels na en/of verwysings na ander internetwebwerwe en/of bronne insluit, maar nie beperk tot dié wat deur Derde Party Verskaffers besit en bedryf word nie. Omdat TheSoftware geen beheer het oor sulke derde party webwerwe en/of bronne nie, erken en stem u hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdepersoon webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder, TheSoftware ondersteun nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidbeleid, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal by of beskikbaar vanaf sulke derde party webwerwe of bronne nie,of vir enige skade en/of verlies wat daaruit voortvloei nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Die gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, registrasiedata en/of materiale wat u deur of in verband met die webwerf indien, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting oor u gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur u verskaf word, in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid te gebruik. Om ons Privaatheidsbeleid te sien, kliek asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, of dit nou ‘n TheSoftware-kliënt is of nie, om die werking van die webwerf te skade te bring, te vernietig, te knoei, te vandaliseer en/of andersins te beïnvloed, is ‘n oortreding van kriminele en burgerlike wet en TheSoftware sal elke en alle remedies in hierdie verband streng nastreef teenoor enige oortredende individu of entiteit tot die volle mate toelaatbaar volgens die wet en billikheid.