Privacybeleid

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over de bezoekers van zijn website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsaanvraag openen, cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende services en producten die worden aangeboden door de bedrijvenfamilie van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstenverleners waarmee de software relaties heeft en wiens aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanningen gebruikt. Wij presenteren dit niet als een ‘snel rijk worden’ schema, en dit moet u ook niet zo bekijken.

B. Niet persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte websites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Jouw De gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die The Software voor u kan hosten als onderdeel van uw diensten van The Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van The Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor het beperkte doel om dergelijke samenwerking en maatregelen te bereiken en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan de software worden verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de software te bedienen; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt opvolger van belang te zijn voor de software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie verzameld en beheerd door de software; en ermee instemt met de verplichtingen van dit beleidsstatement.