Условия

OБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията, посочени в Споразумението относно вашето използване на Уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуерната фирма относно вашето използване на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Ние можем да променим Споразумението от време на време по наше собствено преценка, без конкретно уведомление на вас. Най-новото споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и вие трябва да прегледате Споразумението преди използване на Уебсайта. Чрез продължаване на използването на Уебсайта и/или Услугите, вие по този начин се съгласявате да спазвате всички условия и разпоредби, съдържащи се в Споразумението, които са в сила по онова време. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесетгодишна възраст. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

С попълването на съответните форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Представените на уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, които са предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули. TheSoftware не представя или гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всяко споразумение с продавача на продукта, дистрибутора и крайния потребител. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред някой трети за всяко искане, свързано с някой от продуктите и/или услугите, предлагани на уебсайта.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез състезания. Като предоставите вярна и точна информация във връзка със съответната форма за регистрация за състезание и се съгласите с Официалните правила за състезания, приложими към всяко състезание, можете да участвате за възможността да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да участвате в състезанията, представени на Уебсайта, първо трябва напълно да попълните съответната форма за влизане. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрацията за състезание. TheSoftware има право да отхвърли всяка регистрационна информация за състезания, където се установи, че: (i) нарушавате някоя част от Споразумението; и/или (ii) предоставената от вас информация за регистрация за състезание е непълна, измамна, дублирана или на друг начин неприемлива. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационната информация, по свое изключително усмотрение.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Като потребител на Уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, отменяема и ограничена лиценз за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Софтуерът може да прекрати този лиценз по всяко време по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за ваш личен, некомерсиален проблем. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не може да бъде възпроизведена в никаква форма или включена в нито една система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обръщате инженерно или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите или някаква част от тях. Софтуерът запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или процедура, за да се намесите или да опитате да се намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумен или непропорционално голям товар на инфраструктурата на Софтуерът. Вашият право на използване на Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите не е прехвърливо.

ПРИВАТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото конвертиране, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с уебсайта, съдържанието, състезанията и услугите, са защитени съгласно с приложимите авторски права, търговски марки и други собственически (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на каквато и да е част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материал от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите чрез автоматизирани средства или всяка друга форма на извличане на данни с цел създаване или компилиране, директно или непосредствено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение на TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственически права върху който и да е вид съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни чрез уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите. Публикуването на информация или материал на уебсайта или чрез услугите, от TheSoftware, не представлява отказ от каквото и да е право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани с тях графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на уебсайта или чрез услугите, са собственост на техните съответни собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ХИПЕРЛИНК КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРЕНДИРАНЕ, „ФРЕЙМВАНЕ“ И/ИЛИ СЕ ССЛАГА НА УЕБСАЙТА СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да създаде хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, лого, търговски марки, брандиране или авторски материали) към техния уебсайт или уебсървър по каквато и да е причина. Освен това, „фреймването“ на Уебсайта и/или се ссилането на Уебсайта в комерсиален или некомерсиален медия без предварителното изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Съгласявате се специално да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване на всякакво съдържание или дейност. Признавате, че ще носите отговорност за всички щети, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по свое собствено преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВРЕДА, ПРИЧИНЕНА ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой собствен риск. Програмният продукт не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без вредни компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОТЧИСЛЕНИЕ

Вие се съгласявате да отчислите и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни и афилирани дружества, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съучредители и/или други партньори, безопасни от всякакви искове, разходи (включително разумни такси на адвокати), вреди, съдебни искове, разходи, изисквания и/или присъди независимо от какъвто и да е трети лица, поради или възникващи от: (a) вашето използване на Уебсайта, услугите, съдържанието и/или участие в някакъв Конкурс; (b) вашето нарушаване на Споразумението; и/или (c) вашето нарушаване на правата на друга физическа или юридическа лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни и/или афилирани дружества, както и всеки от техните съответни директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези физически и юридически лица ще има право да настоява и да изисква тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да осигури връзки към и/или да ви насочи към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, такива, притежавани и управлявани от доставчици на трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или отговаря за каквито и да било условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси на трети страни, или за всякакви вреди и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, данни за регистрация и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с уебсайта, подлежи на нашата политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно използването на уебсайта от вас и всяка друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опит за увреждане, унищожаване, намеса, вандализиране и/или друго намеса в работата на Уебсайта от страна на каквото и да било лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще провежда с всички средства всякакви ремедии в този отношение срещу всяко нарушаващо лице или юридическо лице в пълния обем, позволен от закона и в рамките на справедливостта.