Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje výstrahu o normách a podmínkách, kterými Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky stránek na World Wide Web, které vlastní a provozuje Software, včetně Software a Software. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje výstrahu o našich praktikách sběru informací a o způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se prosím pravidelně vraťte a přezkoumejte tyto informace.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle dostává konkrétní údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požadují informace, kupují nebo se přihlašují ke službám, otevřou požadavek na podporu zákazníků, poskytnou informace o životopisech pro pracovní příležitosti nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když provádíte nákup, použijete kreditní kartu k platbě za služby, odešlete svůj životopis nebo požádáte o určité typy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwaru skrze jednu z našich webových stránek, bude použita k plnění vašeho konkrétního požadavku. V většině případů budete mít možnost vybrat si, zda chcete, nebo nechcete, aby Software tyto informace použil pro další účely. Software si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, poslat vám bulletin a další důležité informace o vašich službách Softwaru. Pokud nedostaneme od vás žádné pokyny, může Software využít informace, které poskytnete, k informování o dalších službách a produktech nabízených rodinou společností Softwaru, autorizovanými agenty Softwaru a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady uvedené v těchto materiálech nesmí být považovány za slib nebo záruku výdělku. Potenciál výdělku závisí výhradně na osobě používající naše produkty, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nevydáváme to za „zbohatněte rychle schéma“, a ani byste to neměli tak vnímat.

B. Informace, které nelze jednoznačně identifikovat (obecné)

Obecně platí, že software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nesdělují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách softwaru. Tyto informace shromažďuje software za účelem stanovení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. Toho dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi šité informace o službách softwaru). Software neurčuje informace shromážděné tímto způsobem s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o přijetí souboru cookie, a můžete ho odmítnout.

C. Váš software hostovaný webový server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou pro vás může hostovat software jako součást vašich služeb softwaru, jsou k dispozici každému, kdo navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Navíc webové stránky softwaru obsahují odkazy na stránky, které patří třetím stranám nepříbuzným softwaru. Software nemůže chránit žádné informace, které byste mohli zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřihlížejíce k výše uvedenému a v souladu s platnými zákony, Software plně spolupracuje se státními, místními a federálními úředníky při jakémkoli vyšetřování týkajícím se obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených do Softwaru) nebo domnělých nezákonných aktivit jakéhokoli uživatele Služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých patentových práv. Za účelem plnění takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být Software povinen zveřejnit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho si Software může vybrat monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu k uspokojení libovolného zákona, předpisu nebo žádosti vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k provozování Softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku Softwaru nebo jiných. V souvislosti se potenciálním prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu v Softwaru a ve společnostech vlastněných společností Software si Software vyhrazuje právo prodat nebo přenést vaše informace (včetně, ale ne omezeno na jméno, adresní informace a jiné informace poskytnuté Softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na podnikání v komunikačních produktech nebo službách; souhlasí být nástupcem zájmu Softwaru ohledně udržování a ochrany informací shromážděných a udržovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.