Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen vedrørende din brug af webstedet. Aftalen udgør den eneste og eneste aftale mellem dig og softwaren vedrørende din brug af webstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende webstedet. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik meddelelse til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på webstedet, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger webstedet. Ved din fortsatte brug af webstedet og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i aftalen, der er gyldig på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du få eller forsøge at få visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De på hjemmesiden viste produkter og/eller tjenester kan indeholde beskrivelser, der er leveret direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. Softwaren repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at få produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware forfremmelsespræmier og andre priser via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at have en chance for at vinde de forfremmelsespræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på websitet, skal du først fuldføre den gældende tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette konkurrence registreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrence registreringsdata, hvor det er blevet afgjort, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og/eller (ii) konkurrence registreringsdata, som du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, en kopi eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre registreringsdatabeskrivelserne efter eget skøn.

LICENSBEVILLING

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indarbejdes i nogen form for informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, emulere, klon, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, baglæns ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller en del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke eksplicit er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på programmets infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbare.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, samlingen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af enhver del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudvinding med henblik på at oprette eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller direktorium uden skriftligt samtykke fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelse af oplysninger eller materiale på hjemmesiden eller ved og gennem tjenesterne af TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen rettighed til sådanne oplysninger og/eller materialer. TheSoftware-navn og -logo samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller ved og gennem tjenesterne, er ejendomme for deres respektive ejere. Brugen af noget varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL WEBSTED ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet, eller dele deraf (inklusive, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale), til deres websted eller websted af enhver grund. Yderligere er det strengt forbudt at “frame” webstedet og/eller referere til webstedets Uniform Resource Locator (URL) i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet for at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erklærer hermed, at du vil være ansvarlig for enhver skade i forbindelse hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til i vores enemægtige skøn at redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der fremgår på hjemmesiden.

ANSVARSBORTFALDELSE FOR SKADE FORVOLDET VED DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

INDEMNIFIKATION

Du accepterer at friholde og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, samarbejdspartnere og/eller andre partnere, skadesløse fra og imod enhver og alle krav, omkostninger (inklusive rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme fra hvem som helst tredjepart på grund af eller som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af nogen andens rettigheder og/eller entiteter. Bestemmelserne i dette afsnit er til for fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licenshavere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder skal have ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte mod dig på deres egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, eventuelle vilkår og betingelser, privatlivspolitik, indhold, annoncering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

PRIVATLIVSPOLITIK/VISITORT INFORMATION

Brugen af ​​hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden, og eventuelle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver, i overensstemmelse med betingelserne i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg af enhver person, uanset om det er en TheSoftware kunde, at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge alle og enhver foranstaltninger i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed til fuldest muligt tilladte af loven og i retfærdighed.