Όροι

ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία με σεβασμό στη χρήση σας του Δικτυακού Τόπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ σας και του Λογισμικού με σεβασμό στη χρήση σας του Δικτυακού Τόπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις με σεβασμό στον Δικτυακό Τόπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατά τη δική μας απόφαση, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο, και θα πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Δικτυακό Τόπο. Με τη συνεχή σας χρήση του Δικτυακού Τόπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώ με τη συμμόρφωση με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που είναι ισχύουσα την εν λόγω χρονική στιγμή. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Επισυμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, συγκεκριμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που προβάλλονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών αυτών των αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή του προϊόντος, το διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δε θα είναι υπεύθυνο προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά βραβεία και άλλες ανταμοιβές μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας πραγματικές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τη σχετική φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό, και συμφωνώντας με τους επίσημους κανόνες διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετέχετε για την ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά βραβεία που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως τη σχετική φόρμα εισόδου. Συμφωνείτε να παρέχετε πραγματικά, ακριβή, τρέχουσα και πλήρη Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Ο TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού κρίνεται, κατ’ εκκλειστική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή διαφορετικά απαράδεκτα. Ο TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική ευχέρειά του.

Άδεια Χορηγίας

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταφερομένη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και του σχετικού υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Ο Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική, μη εμπορική σας χρήση. Καμία μερίδα του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυναρμολογήσετε, αναστρέψετε τη μηχανή ή μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί κάθε δικαίωμα που δεν χορηγείται ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να επηρεάσετε ή να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να θέσετε σε εφαρμογή καμία δράση που επιβάλλει μια ανάλογα μεγάλη ή άστοχη φόρτωση στη υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές, ο σχεδιασμός, η συλλογή, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον δικτυακό τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και / ή των Υπηρεσιών από εσάς απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον δικτυακό τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και / ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανάκτησης δεδομένων με σκοπό να δημιουργηθεί ή να συντεθεί, απευθείας ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογος χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον δικτυακό τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και / ή τις Υπηρεσίες. Η δημοσίευση πληροφοριών ή υλικού στον δικτυακό τόπο ή με τις Υπηρεσίες της TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση οποιουδήποτε δικαιώματος στις εν λόγω πληροφορίες και / ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware και όλα τα σχετικά γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ή με τις Υπηρεσίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς τη σχετική γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη είναι αυστηρά απαγορευμένη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Η ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΤΟ “FRAMING” ΚΑΙ/Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί εκ των προτέρων από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να υπερσυνδέσει τον Ιστότοπο, ή μέρη αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των λογοτύπων, των εμπορικών σημάτων, της επωνυμίας ή του προστατευόμενου με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), στον δικό τους ιστότοπο ή χώρο στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η “προβολή” του Ιστότοπου και/ή η αναφορά στον Ομοιόμορφο Πόρο Τοποθεσίας (“URL”) του Ιστότοπου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητώς να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή τη διακοπή, κατά περίπτωση, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ότι θα ευθύνεστε για οποιεσδήποτε ζημίες που συνδέονται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ εμποδίων μας, να επεξεργαζόμαστε και/ή να διαγράφουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν κάνει καμία εγγύηση ότι αυτές οι λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστρεπτικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ιών και ηλμινθίων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς τους, θυγατρικές εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεργάτες και/ή άλλους εταίρους, ανένοχα από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των λογικών δικηγόρων), ζημιών, αγωγών, μεταχειρίσεων και/ή κρίσεων οποιασδήποτε φύσης, που υποβάλλονται από τρίτα μέρη λόγω ή προκύπτουν: (α) τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό, (β) της παραβίασής σας της συμφωνίας και/ή (γ) της παραβίασής σας των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου επιδιώκουν το συμφέρον του TheSoftware, των γονέων τους, θυγατρικών εταιρειών και/ή συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και των αντίστοιχων αξιωματούχων, διευθυντών, μελών, υπαλλήλων, πρακτόρων, μετόχων, δικαιούχων άδειας, προμηθευτών και/ή δικηγόρων. Καθένα από αυτά τα άτομα και οντότητες θα έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν και να επιβάλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματός τους.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας αναφέρει σε άλλους ιστότοπους Διαδικτύου και/ή πόρους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εκείνων που ανήκουν σε Τρίτους Παρόχους και λειτουργούν από αυτούς. Επειδή το λογισμικό δεν έχει έλεγχο πάνω σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων και/ή πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων τρίτων και/ή πόρων. Επιπλέον, το λογισμικό δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλο υλικό στον ή διαθέσιμα από τέτοιους ιστότοπους τρίτων ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδότησης, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με την Ιστοσελίδα, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που μας παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιοδήποτε άτομο, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρεμπόδιση, καταστροφή και/ή να επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει με επιμέλεια οποιαδήποτε απολαύσεις προκύπτουν προς αυτή την κατεύθυνση εναντίον οποιουδήποτε παραβάτη ατομικού ή νομικού προνομίου, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και την ισότητα.