Dasar Privasi

Dengan menekan

Perisian ini menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Pernyataan privasi ini memberi notis tentang standard dan terma di bawah mana Perisian ini melindungi privasi maklumat yang dibekalkan oleh pelawat ke laman web di World Wide Web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perisian ini, termasuk Perisian dan Perisian. Pernyataan privasi ini memberi notis tentang amalan pengumpulan maklumat kami dan cara-cara di mana maklumat anda boleh digunakan. Dasar ini boleh berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak semula secara berkala untuk mengkaji maklumat ini.

A. Maklumat Peribadi:

Perisian biasanya menerima data khusus tentang pelawat laman webnya hanya apabila maklumat tersebut disediakan secara sukarela, seperti apabila pelawat kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, menyediakan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa daripada aktiviti ini memerlukan anda memberi kami maklumat, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti kepada Perisian melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan tertentu anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberi peluang untuk memilih sama ada anda mahu atau tidak mahu Perisian menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain tentang perkhidmatan Perisian anda. Kecuali arahan dari anda, Perisian boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memberitahu anda tentang perkhidmatan tambahan dan produk yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian, ejen yang diberi kuasa oleh Perisian, dan penyedia barangan dan perkhidmatan lain di mana Perisian mempunyai hubungan dan tawaran mereka mungkin menarik bagi anda.

Contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh diambil sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan bergantung sepenuhnya kepada individu yang menggunakan produk, idea, teknik dan usaha yang dilakukan. Kami tidak mengaku ini sebagai ‘skema menjadi kaya’, dan begitu juga anda tidak sepatutnya melihatnya sebagai begitu.

B. Maklumat Tidak-Boleh Dikenalpasti Secara Peribadi (Umum):

Secara umum, Perisian ini mengumpul beberapa maklumat generik secara automatik. Maklumat generik tidak mendedahkan identiti pelawat. Ia biasanya termasuk maklumat tentang alamat Internet yang diberikan kepada komputer anda, jumlah dan kerap pelawat, dan laman web Perisian yang dikunjungi. Perisian ini mengumpulkan maklumat ini untuk tujuan terhad menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami mencapai ini dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk

C. Laman web hos perisian anda, server, papan buletin, forum, Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk pada papan buletin, bilik sembang, atau laman web Perisian yang mungkin dihoskan untuk anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Perisian anda, tersedia kepada sesiapa yang melawat ruang tersebut. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web Perisian mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Perisian. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman web tersebut dan mengesyorkan agar anda mengkaji penyata polisi privasi laman web yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had

Walau bagaimanapun, dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian ini bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa negeri, tempatan, dan persekutuan dalam apa-apa siasatan yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau peribadi yang dihantar kepada Perisian) atau aktiviti yang didakwa tidak sah oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi hak miliknya. Untuk tujuan terhad mencapai kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian mungkin diperlukan untuk mendedahkan maklumat identiti peribadi. Selain itu, Perisian boleh memilih untuk memantau bidang-bidang komunikasi apa jua jenis untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan sedemikian diperlukan atau sesuai untuk mengendalikan Perisian; atau untuk melindungi hak-hak atau harta Perisian atau orang lain. Sehubungan dengan potensi jualan atau pemindahan sebahagian daripada kepentingannya dalam Perisian dan Perisian serta laman web lain yang dimiliki oleh syarikat itu, Perisian berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian) kepada pihak ketiga yang menumpukan perniagaannya dalam produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi waris kepentingan Perisian berkaitan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan dipelihara oleh Perisian; dan bersetuju dengan obligasi kenyataan dasar ini.