Vilkår

OMFANG OG MODIFISERING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er omhandlet i avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er inneholdt i avtalen som er effektiv på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle kjøpsordreskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsleverandørenes produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren gir ingen representasjon eller garanti for at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuelle tvister med produktets selger, distributør og sluttbrukerforbrukere. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av de tilbudte produktene og/eller tjenestene på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoterte premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringsskjemaet, og godkjenne de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å ha en sjanse til å vinne promoterte premier som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er markedsført på nettstedet, må du først fullføre den aktuelle påmeldingsskjemaet i sin helhet. Du samtykker i å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseregistreringsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsdata der det er bestemt, i den eneste og eksklusive skjønn av TheSoftware, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og / eller (ii) Konkurranseregistreringsdataene du gir er ufullstendige, falske, duplikater eller på annet vis uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSINNGREP

Som bruker av nettstedet har du blitt gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilknyttet materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på en datamaskin for din personlige, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noen informasjonshentessystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av det. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den ordentlige funksjonen av nettstedet. Du kan ikke iverksette noen handling som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIERETTIGHETER

Innholdet, oppsett, grafikk, design, sammenstilling, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre proprietære (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter) rettigheter. Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved automatiserte midler eller noen annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du tilegner deg ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Offentliggjøring av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke et frafall av rettighetene til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikk, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører sine respektive eiere. Bruk av noen varemerke uten skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

HYPERKOBLE TIL NETTSTEDET, SAMMERKE, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSTEDET FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettsbeskyttet materiale), til deres nettsted eller web-arena av noen grunn. Videre er “framing” av nettstedet og/eller referanse til den uniforme ressurslokatoren (“URL”) for nettstedet i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten forhånds, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt til å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller opphøre, etter omstendighetene, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for eventuelle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å i vår skjønn redigere og/eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkevarepartnere og/eller andre partnere skadesløse mot alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer fra en tredjepart som følge av eller oppstått fra: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter og/eller enheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til for fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, andelshavere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene skal ha rett til å gjøre gjeldende og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på deres vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan tilby lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, eventuelle vilkår og betingelser, personvernpolitikk, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLER/BESØKSINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender via eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt våre personvernregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon angående din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du har gitt, i samsvar med vilkårene i våre personvernregler. For å se våre personvernregler, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uansett om de er kunder av TheSoftware eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte interferere med driften av nettsiden, er en krenkelse av straffeloven og sivilretten, og TheSoftware vil nøye forfølge enhver og alle midler i denne forbindelse mot enhver krenkende person eller enhet til den fulleste lovlig tillatte grad og i henhold til rettferdighet.