Privacybeleid

Door te klikken op “Doorgaan”, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en The Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van zijn website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie opvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportonderzoek starten, een cv verstrekken voor werkgelegenheidskansen of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor om u, naar eigen goeddunken, bulletins en andere belangrijke informatie over uw diensten van de software te sturen. Zonder enige instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door het concern van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere leveranciers van goederen en diensten waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet gezien worden als een belofte of garantie op inkomsten. Het potentieel om geld te verdienen is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. We beweren niet dat dit een ‘snel rijk worden schema’ is, en dat moet je ook niet zo zien.

B. Niet-persoonsgebonden (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enige generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel klantenservice en websitebehoeften vast te stellen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software services te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, chat room, of website die de Software voor u host als onderdeel van de diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of private elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Met als beperkt doel dergelijke samenwerking en maatregelen te bereiken en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het zijn dat de software verplicht is persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor het exploiteren van de software; of om de rechten of eigendom van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een belang in de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde informatie; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.