Polityka Prywatności

Klikając „Kontynuuj”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsza deklaracja ochrony prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony w sieci World Wide Web, które są własnością i zarządzane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsza deklaracja ochrony prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji oraz o sposobach wykorzystania informacji. Polityka ta może ulec zmianie, dlatego prosimy regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających jego witrynę tylko wtedy, gdy takie informacje są udzielane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zapytanie o wsparcie klienta, dostarczają informacje zawarte w życiorysie w celu skorzystania z możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają od Ciebie podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłacenia za usługi, przesyłasz swoje życiorys lub żądasz określonych rodzajów informacji. Gdy podajesz osobowo-identyfikowalne informacje oprogramowaniu poprzez jedną z naszych witryn, będą one wykorzystane do spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, żeby oprogramowanie użyło tych informacji do dodatkowych celów. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług. Bez instrukcji z Twojej strony, oprogramowanie może wykorzystać informacje, które podajesz, aby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm oprogramowania, autoryzowanych agentów oprogramowania i innych dostawców towarów i usług, z którymi oprogramowanie ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica zarobków. Potencjał zarobków zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu pracy. Nie uważamy tego za “schemat zdobycia bogactwa”, i ty też nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmuje informacje o adresie internetowym przypisanym do twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych witrynach oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w ograniczonym celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być używana do dostarczenia odwiedzającemu dostosowanych informacji o usługach oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja strona internetowa, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony trzecie:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na dowolnej tablicy ogłoszeń, pokoju czatowego lub stronie internetowej, którą oprogramowanie może udostępniać w ramach usług oprogramowania, są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz na tych stronach. Ponadto strony internetowe oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się ze względami polityki prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Pomimo powyższego, i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdej dochodzeniowej w sprawie jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych elektronicznych treści przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań użytkownika Usługi, podejmując rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własnościowych. W ograniczonym zakresie do realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji osobistych. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu zaspokojenia jakiegokolwiek prawa, regulacji lub żądania rządu; jeżeli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub majątku Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego udziału w Oprogramowaniu oraz w Oprogramowaniu i innych witrynach należących do spółki, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie ograniczając się do nazwy, informacji adresowych i innych informacji dostarczonych Oprogramowaniu) osobie trzeciej, która koncentruje swoją działalność w produktach bądź usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na przestrzeganie zobowiązań zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie polityki.