Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przejrzeć Umowę przed skorzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz zgody na korzystanie z Serwisu i / lub dostęp do Strony internetowej i / lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy udostępnione bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów zewnętrznych dostawców takich produktów. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy takich produktów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za spory z sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi konsumentami produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ci odpowiadać przed tobą ani jakąkolwiek stroną trzecią za jakiekolwiek roszczenie związane z którymkolwiek z produktów i/lub usług oferowanych na stronie internetowej.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody za pośrednictwem konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym do odpowiedniego konkursu oraz akceptację Oficjalnych Reguł Konkursu dotyczących każdego konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompleksowe Dane Rejestracyjne Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane Rejestracyjne Konkursu, jeśli stwierdzi, że: (i) naruszono jakąkolwiek część Umowy; oraz/lub (ii) Dane Rejestracyjne Konkursu, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware ma prawo w każdej chwili zmienić kryteria Danych Rejestracyjnych, z zastrzeżeniem jego wyłącznej decyzji.

PODMIOT UDZIELAJĄCY LICENCJI

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz nieprzywilejowaną, nieprzenośną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdym czasie zakończyć tę licencję z jakiegokolwiek powodu. Możesz korzystać z Witryny i Treści na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żaden fragment Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie ani włączony do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, naśladować, klonować, wynająć, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozmontowywać, odwracać inżynierii ani przenosić Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług lub ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone jawnie w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny do zakłócania lub próby zakłócania prawidłowej pracy Witryny. Nie możesz podejmować działań, które nakładają nadmierny lub nieproporcjonalnie duży ciężar na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treści, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (w tym, lecz nie tylko, prawami własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków zautomatyzowanych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub wydobywania danych w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiału na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wykorzystanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HYPERŁĄCZENIE DO STRONY, WSPÓŁBRANDOWANIE,

ekspresowe, pisemne zezwolenie TheSoftware, jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze Stroną w celu usunięcia lub zaprzestania takiej zawartości lub działalności. Niniejszym uznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej decyzji o edycji i/lub usunięciu dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O SZKODZIE SPRAWIONEJ PRZEZ POBRANE PLIKI

Odzwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Firma TheSoftware nie daje gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, włączając, lecz nie ograniczając się do wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i zabezpieczyć TheSoftware, każdego z ich rodziców, oddziałów i filii, oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków jakichkolwiek, składanych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub w wyniku: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub wstąpienia do jakiegokolwiek konkursu; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw jakiejkolwiek innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego ustępu są dla dobra TheSoftware, każdego z ich rodziców, oddziałów i/lub filii, oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić tych postanowień w stosunku do Ciebie indywidualnie.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać odnośniki lub kierować Cię do innych stron internetowych i/lub zasobów, w tym, lecz nie ograniczając się do tych, które są własnością i prowadzone przez dostawców zewnętrznych. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym przyznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto TheSoftware nie popiera, i nie ponosi odpowiedzialności za, jakiekolwiek warunki i postanowienia, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne ze stron trzecich, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z Serwisu oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem Serwisu lub w związku z Serwisem, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz wszelkich innych podanych przez Ciebie danych osobowych zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę Prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba przez jakąkolwiek osobę, czy jest klientem TheSoftware czy nie, dokonania uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu i/lub zakłócania operacji witryny stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie wytrwale dążyć do wszelkich środków zaradczych w tej sprawie przeciwko wszelkim naruszającym osobom lub podmiotom w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.