Termeni

DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Vă obligați să respectați termenii și condițiile stabilite în Acord cu privire la utilizarea dvs. a site-ului web. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și Software cu privire la utilizarea dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane cu privire la site-ul web. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Ultimul Acord va fi postat pe site-ul web, iar dvs. ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea continuă a site-ului web și/sau a Serviciilor, vă obligați prin prezenta să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, în vigoare la acea dată. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte legal obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele cu vârsta sub optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. Software-ul nu reprezintă sau garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru imposibilitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terț pentru orice cerere legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

De la timp la timp, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Prin furnizarea informațiilor adevărate și exacte în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil pentru Concurs, și acceptând Regulile Oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui Concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezentate pe Website, trebuie să completați pe deplin formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați Datele de Înregistrare pentru Concurs adevărate, exacte, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice Date de Înregistrare pentru Concurs în cazul în care se determină, în discreția exclusivă și absolută a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) Datele de Înregistrare pentru Concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba criteriile de Date de Înregistrare în orice moment, în discreția sa exclusivă.

LICENȚĂ DE CONCEDIU

În calitate de utilizator al site-ului web, vi se acordă o licență non-exclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul web, conținutul și materialele asociate în conformitate cu acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer pentru utilizarea personală, non-comercială. Nicio parte a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau incorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa inginerie sau transfera site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi nu acordate în mod explicit în acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interferați cu buna funcționare a site-ului web. Nu puteți lua nicio acțiune care impune o încărcătură nerezonabilă sau disproproporționat de mare pe infrastructura Software-ului. Dreptul dvs. de a utiliza site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Site, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în temeiul drepturilor de autor, marcilor comerciale și altor drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Recuperarea sistematică a materialelor de pe Site, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de scrapare sau extragerea de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau a unui director fără permisiune scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Site-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Plasarea informațiilor sau a materialelor pe Site-ul, sau prin intermediul Serviciilor, de către TheSoftware nu constituie o renunțare la niciun drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele asociate, pictogramele și denumirile de servicii, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Site sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea deținătorilor lor. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HIPERLINKUL SPRE SITE-UL WEB, CO-BRANDING-UL, „ÎNCADRAREA” ȘI/SAU REFERIREA LA SITE-UL WEB ESTE INTERZISĂ

Cu excepția autorizării exprese de către TheSoftware, nimeni nu poate crea un hyperlink către Site-ul web sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, branduri sau materiale protejate de drepturi de autor) către site-ul web sau locul lor web din orice motiv. În plus, „încadrarea” Site-ului web și/sau referirea la Uniform Resource Locator („URL”) al Site-ului web în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Site-ul web pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta, recunoașteți că veți fi responsabil pentru orice daune asociate cu aceasta.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe site-ul web.

AVERTISMENT PENTRU DAUNELE PROVOCATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe site-ul web pe propriul lor risc. TheSoftware nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt lipsite de coduri de computer corupte, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și afiliații lor și fiecare dintre membrii lor, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branders și/sau alți parteneri, fără vină și împotriva oricăror cereri, cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daune, acțiuni în justiție, costuri, cereri și/sau hotărâri oricare, făcute de orice terță parte din cauza sau care decurg din: (a) utilizarea dvs. a site-ului web, a serviciilor, a conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea de către dvs. a acordului; și/sau (c) încălcarea de către dvs. a drepturilor altui individ și/sau entitate. Dispozițiile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecăruia dintre părinții lor, subsidiarele și/sau afiliațiilor lor și fiecăruia dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să afirme și să aplice direct aceste dispoziții împotriva dvs. în numele său.

SITE-URI TERȚE

Website-ul poate furniza linkuri către și/sau să vă trimită către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse terțe, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru niciun termen și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de la sau disponibile de la aceste site-uri web sau resurse terțe, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, feedback-urile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în legătură cu site-ul web, sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile privind utilizarea site-ului web și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare de către orice persoană, fie că este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfera cu operațiunea site-ului web, este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu dăruință orice și toate remedierile în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități care săvârșește astfel de acțiuni, în măsura permisă de lege și de echitate.