Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na „Pokračovať“ nám dávate súhlas posielať vám e-maily o našich ponukách. Ak si neželáte dostávať ďalšie e-maily, vždy sa môžete kedykoľvek odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér dodrži súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o normách a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované softvérom, vrátane tohto softvéru a softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o našich postupoch získavania informácií a spôsoboch využitia vašich informácií. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne informácie:

Softvér zvyčajne prijíma špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok iba vtedy, keď sú tieto informácie poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požadujú informácie, kupujú alebo sa prihlasujú na služby, otvárajú lístok s požiadavkou na zákaznícku podporu, poskytujú informácie o životopise pre možnosti zamestnania alebo nám posielajú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď nakupujete, používate kreditnú kartu na platbu za služby, odovzdáte svoj životopis alebo požiadate o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru cez jednu z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavku. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať, či chcete, alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia posielať vám bulletin a ďalšie dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak nemáte žiadne pokyny od vás, Softvér môže použiť informácie, ktoré ste poskytli, na to, aby vás informoval o ďalších službách a produktov, ktoré ponúka rodina spoločností Softvéru, oprávnení agenti Softvéru a iní poskytovatelia tovarov a služieb, s ktorými Softvér má vzťahy a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nie sú určené ako záruka zárobku. Potenciál zárobku závisí výhradne od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie. Nemáme to považovať za „zbohatnúť rýchlo schému“, a ani by ste to nemali považovať za takúto.

B. Nehosobiť (všeobecné) informácie:

V splošnem programska oprema samodejno zbira nekatere splošne informacije. Splošne informacije ne razkrivajo identitete obiskovalca. Običajno vključujejo informacije o internetnem naslovu dodeljenem vašemu računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskanih spletnih mestih programske opreme. Te informacije zbiramo z namenom določanja potreb po storitvah za stranke in spletni strani. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno z

C. Vaše webové stránky hostované softvérom, server, nástenky, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akéhokoľvek nástenky, chatovacej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú vám Software ako súčasť vašich služieb Software poskytuje, sú k dispozícii každému inému návštevníkovi tohto miesta. Software nemôže zaručiť ochranu akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, ktoré nie súvisia s Software. Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkách, a odporúča, aby ste si preštudovali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nepoškodovano zgoraj navedeno in v skladu z veljavnimi zakoni se programska oprema v celoti sodeluje z državnimi, lokalnimi in federalnimi uradniki pri kateri koli preiskavi, ki se nanaša na vsebino (vključno s osebnimi ali zasebnimi elektronskimi komunikacijami, poslanimi na programsko opremo) ali domnevno nezakonito dejavnostjo kateregakoli uporabnika storitve, ter sprejema ustrezne ukrepe za zaščito svojih lastniških pravic. Za omejene namene izpolnjevanja takšnega sodelovanja in ukrepov in v skladu z veljavnimi zakoni lahko programsko opremo prosimo, da razkrije osebno prepoznavne informacije. Poleg tega se lahko programska oprema odloči spremljati področja komunikacije v katerikoli obliki, da izpolni katerikoli zakon, predpis ali zahtevo vlade; če je takšna razkritje potrebno ali ustrezno za delovanje programske opreme; ali za zaščito pravic ali premoženja programske opreme ali drugih. V zvezi z morebitno prodajo ali prenosom katerega koli svojega interesa v programske opreme in druge spletne strani, ki jih ima podjetje, si programska oprema pridržuje pravico, da proda ali prenese vaše informacije (vključno, vendar ne omejeno na ime, informacije o naslovu in druge informacije, ki ste jih posredovali programska oprema) tretji osebi, ki se osredotoča na posle s komunikacijskimi izdelki ali storitvami; se strinja, da bo programska oprema njena naslednica v interesu glede vzdrževanja in varstva informacij, zbranih in vzdrževanih s strani programske opreme; in se strinja z obveznostmi te izjave o politiki.