Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji in določili, navedenimi v Pogodbi glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino soglasje med vami in Programsko opremo glede vaše uporabe Spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja glede Spletne strani. Pogodbo lahko po lastni presoji čas od časa spremenimo, brez posebnega obvestila vam. Zadnja Pogodba bo objavljena na Spletni strani, zato bi jo morali pregledati pred uporabo Spletne strani. S svojo nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila, navedena v Pogodbi, ki bodo veljavna ob tistem času. Zato bi morali redno preverjati to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTJEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki se lahko v skladu z veljavno zakonodajo sklenejo pravno zavezujoče pogodbe. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikom, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

S izpolnitvijo ustreznih obrazcev za naročilo lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletnega mesta. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb takih izdelkov. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletnega mesta ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi potrošniki izdelka. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali kateri koli tretji osebi za kakršen koli zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki se ponujajo na spletnem mestu.

TEKMOVANJA

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade prek tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi z ustreznim obrazcem za registracijo tekmovanja ter s soglasjem k uradnim pravilom tekmovanja, ki veljajo za vsako tekmovanje, se lahko prijavite za možnost osvojitve promocijskih nagrad, ki jih ponuja vsako tekmovanje. Za sodelovanje v tekmovanjih, predstavljenih na spletnem mestu, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen obrazec za prijavo. Strinjate se, da boste posredovali resnične, natančne, aktualne in popolne podatke o registraciji za tekmovanje. TheSoftware ima pravico zavrniti kateri koli podatek o registraciji za tekmovanje, kjer je, po izključni presoji podjetja TheSoftware, ugotovljeno, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in / ali (ii) podatki o registraciji za tekmovanje, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli spremeni merila podatkov o registraciji, po lastni presoji.

LICENČNO DOVOLJENJE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko to licenco kadar koli prekine iz kateregakoli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, obrniti inženirirati ali prenesti spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela teh. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenih ukrepov, ki bi nalagali nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNINSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetni prevod, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščiteni v skladu s primernimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastninskimi (vključno, vendar ne omejeno na, pravicami intelektualne lastnine). Prepisovanje, redistribucija, objava ali prodaja kateregakoli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedano. Sistematično pridobivanje gradiv s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s samodejnimi sredstvi ali katerokoli drugo obliko pobiranja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali preko spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali materialov na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odstopanja od kakršnekoli pravice do teh informacij in/ali materialov. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi pripadajoči grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali preko storitev, so last njihovih ustreznh lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustrezhnega lastnika je strogo prepovedana.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

IZJAVA O ODPRAVI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČA PRENOS

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne nudi nobenega jamstva, da so takšni prenosi brez pokvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno, na viruse in črve.

ODŠKODNINSKA ZAVAROVANJA

Soglašate, da boste nadomestili in zadržali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-pogodbenikov in/ali drugih partnerjev, nedolžne in zaščitene pred vsemi zahtevki, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), škodami, tožbami, stroški, zahtevki in/ali sodbami, ki jih je ali jih je sprožila katera koli tretja oseba zaradi ali v zvezi z: (a) vašo uporabo spletnega mesta, storitev, vsebine in/ali vstopom v kateri koli izziv; (b) vaše kršitve sporazuma; in/ali (c) vaše kršitve pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega njihovega starša, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakega njihovega ustreznega uradnika, direktorja, člana, zaposlenega, agenta, delničarja, licencorja, dobavitelja in/ali odvetnika. Vsak od teh posameznikov in entitet ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvršuje proti vam v svojem imenu.

SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Spletna stran lahko zagotavlja povezave do drugih spletnih mest in/ali vas napoti na druge internetne strani in/ali vire, vključno z, vendar ne omejeno na, tista, ki jih imajo in upravljajo ponudniki tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti tretjih oseb in/ali viri, izrecno priznate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za dostopnost takšnih spletnih strani tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje poslovanja, pravilnike zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih straneh ali virih tretjih oseb ali za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhajata iz tega.

POVKLIC ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletnega mesta, vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, podatkov o registraciji in/ali gradiv, ki jih pošljete prek spletnega mesta ali v povezavi z njim, je predmet naše politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo vse informacije o vaši uporabi spletnega mesta in vse druge osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ali je TheSoftware stranka ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, oskrunil in/ali kako drugače motil delovanje spletnega mesta, je kršitev kazenskega in civilnega prava in TheSoftware bo dosledno izvajal vsa sredstva v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju ali entiteti v največjem dovoljenem obsegu po zakonu in po pravici.