Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren som anges i avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och Mjukvaran med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, representationer, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan enligt vår egen bedömning, utan specifik avisering till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor och bestämmelser som ingår i avtalet som är effektiva vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i tillhörande inköpsorderblanketter kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer av sådana varor. Programvaran garanterar inte att beskrivningarna av sådana varor är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att programvaran inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuella tvister med säljaren, distributören och användarna av produkten. Du förstår och godkänner att programvaran inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några krav i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsformuläret, och godkänna de officiella tävlingsregler som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det anses, enligt TheSoftwares ensam och exklusiv bedömning, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och / eller (ii) den tävlingsregistreringsdata du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en kopia eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringsdatakriterierna, enligt sin enskilda bedömning.

LICENSGIVAN

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, återkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som medför en oskälig eller orimligt stor belastning på programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överförbar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetöversättningen, digital omvandling, mjukvaran, tjänsterna och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immateriella (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett upphävande av någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är egendom för sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware, får ingen länka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, branding eller upphovsrättsskyddat material), till deras webbplats eller webbplats av vilken anledning som helst. Vidare är det strikt förbjudet att ‘fästa’ Webbplatsen och/eller referera till Uniform Resource Locator (‘URL’) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan den föregående, uttryckliga skriftliga tillåtelsen från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller upphöra, enligt tillämpligt, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKYRAN FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Programvaran lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

SKADESTÅNDSBEVIS

Du accepterar att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, medkoppar och/eller andra partners, oskadliga från och mot eventuellt alla anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar, som görs av tredje part på grund av eller som härrör från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någons annans rättigheter och/eller enhet. Bestämmelserna i detta stycke är till fördel för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag och var och en av deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig på sina egna vägnar.

TREDJE PARTIERS WEBBSTÄDER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Vidare godkänner inte TheSoftware, och är inte ansvarig eller ersättningsskyldig för, villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

Integritetspolicy / Besökarinformation

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, Registreringsdata och / eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, vänligen klicka här.

Alla försök av någon individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och / eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot brotts- och civilrätten, och TheSoftware kommer att noggrant söka alla rättsmedel i detta avseende mot varje överträdande individ eller enhet till den mest tillåtna omfattningen enligt lag och rättvisa.