Koşullar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞİKLİĞİ

Web Sitesi kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web Sitesi kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tam anlaşmayı oluşturur ve Web Sitesi ile ilgili önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Biz, tek taraflı takdir yetkimiz doğrultusunda, Anlaşmayı zaman zaman değiştirebiliriz, size özel bir bildirimde bulunmaksızın. En son Anlaşma Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve Web Sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin devam eden kullanımıyla, o anda yürürlükte olan Anlaşma içindeki tüm koşullara uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeleri ve/veya değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web Sitesi ve Hizmetler, ilgili yasa kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi’ni ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web Sitesi’nden belirli ürün ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web Sitesi’nde yer alan ürün ve/veya hizmetler, bu tür ürünlerin üreticileri veya distribütörleri olan Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, bu tür ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Ürün ve/veya hizmetleri Web Sitesi’nden edinme veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicisi ile herhangi bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda, TheSoftware’un hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’un Web Sitesi’nde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddiaya karşı size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. Uygulanabilir Yarışma kayıt formu ile ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara girmek için öncelikle ilgili giriş formunu tamamlamanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verilerini sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, yalnızca ve sadece TheSoftware’un münhasır inisiyatifi dahilinde aşağıdaki durumların biri veya birkaçının tespit edildiği Yarışma Kayıt Verilerini reddetme hakkına sahiptir: (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsunuz; ve/veya (ii) Sağladığınız Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, yinelenen veya başka türlü kabul edilemezdir. TheSoftware, kendi tek inisiyatifi dahilinde Kayıt Verileri kriterlerini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

LİSANS TAAHHÜTÜ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma uyarınca Web sitesine, İçeriğe ve ilgili materyallere erişim ve bunları kullanma konusunda devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım bu lisansı herhangi bir nedenle her zaman sona erdirebilir. Web sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı, herhangi bir bilgi alım sistemine, elektronik veya mekanik olarak entegre edilmemek koşuluyla çoğaltılamaz. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, satamaz, değiştiremez, derleyemez, sökemez, tersine mühendislik yapamaz veya aktaramazsınız. Yazılım, Anlaşma uyarınca açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklı tutar. Web sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. The Software’nin altyapısına makul ve orantısız şekilde büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemezdir.

MÜLKİ HAKLAR

İçerik, organizasyon, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili diğer konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (ancak bununla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet) haklarına tabidir. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’in herhangi bir kısmının sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler’den malzeme sistematik olarak, otomatik araçlarla veya diğer veri çıkarma şekilleriyle geri alarak veya derleme, doğrudan veya dolaylı olarak, izinsiz koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla kullanımı TheSoftware’un yazılı izni olmadan yasaktır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler üzerinden görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer malzemenin mülkiyet haklarına sahip olamazsınız. TheSoftware tarafından Web Sitesi üzerinde veya Hizmetler aracılığıyla yapılan bilgi veya materyallerin yayınlanması, söz konusu bilgi ve/veya materyallere ilişkin herhangi bir hakkın feragatı anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu, tüm ilişkili grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’un ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla Web Sitesi’nde veya üzerinde görünen tüm diğer ticari markalar, bunların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari marka kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINK OLUŞTURMAK, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA WEB SİTESİNE REFERANS VERMEK YASAKTIR

TheSoftware’un açıkça izin vermediği sürece, hiç kimse Web Sitesine veya Web sitelerine herhangi bir nedenle (ancak bununla sınırlı olmamak üzere, logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkı materyalleri de dahil olmak üzere) bağlantı oluşturamaz. Ayrıca, Web Sitesini “framing” yapmak ve/veya Web Sitesinin Uniform Resource Locator (u201dURL”)’sine herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada TheSoftware’un önceden, açıkça, yazılı iznine sahip olmaksızın referans vermeleri kesinlikle yasaktır. Belirli olarak Web Sitesi ile işbirliği yapmayı kabul edersiniz, bu tür içeriği veya faaliyeti kaldırmak veya durdurmak için. Bununla birlikte, bununla ilişkili herhangi bir zarardan sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen belgeleri, bilgileri veya diğer içeriği kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRİLEBİLİR DOSYALARIN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR İÇİN REDDİ

Ziyaretçiler web sitesinden bilgi indirme konusunda kendi risklerine göre hareket ederler. Yazılım, bu tür indirmelerin virüsler ve solucanlar dahil olmak üzere bozulmuş bilgisayar kodlarından arındırılmış olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

Size, TheSoftware’u, her bir ebeveynlerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını ve bunların ilgili üyelerini, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, ajanlarını, ortak marka sahiplerini ve/veya diğer ortaklarını herhangi bir ve tüm iddialardan, giderlerden (makul avukat ücretleri dahil), zararlardan, davalardan, maliyetlerden, taleplerden ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın tarafından yapılan herhangi bir karar verilme ve/veya talep edilme aşamasında olup olmamasından dolayı veya bunun nedeniyle: (a) Web sitesini, Hizmetleri, İçeriği ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizi kullanmanız; (b) Anlaşmanızın ihlali; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya varlığın herhangi bir hakkının ihlali. Bu paragrafın hükümleri TheSoftware, her bir ebeveynlerini, iştiraklerini ve/veya bağlı kuruluşlarını ve bunların ilgili memurlarını, yöneticilerini, üyelerini, çalışanlarını, ajanlarını, pay sahiplerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve/veya avukatlarını lehine sağlanmıştır. Bu bireyler ve varlıklar, bu hükümleri doğrudan kendi adlarına size karşı ileri sürebilme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web sitesi, diğer İnternet web sitelerine ve/veya Kaynaklara, bununla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Sağlayıcılarına ait ve işletilen web sitelerine bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi yönlendirebilir. TheSoftwareun böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığından, burada söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden TheSoftwareun sorumlu olmadığını kabul ve kabul edersiniz. Dahası, TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinden veya kaynaklardan veya orada bulunan veya orada bulunan hizmetler, ürünler ve/veya diğer materyallerden herhangi bir şart ve koşulu, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bu konuda sorumlu değildir veya sorumlu değildir veya oradan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan.

GİZLİLİK POLİTİKASI / ZİYARETÇİ BİLGİSİ

Web Sitesi’nin kullanımı ve Web Sitesi aracılığıyla veya ilişkili olarak gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin tüm bilgiler ve tarafınızdan sağlanan tüm kişisel kimlik bilgileri de dahil olmak üzere, bu bilgileri Gizlilik Politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için Lütfen Buraya Tıklayın.

Herhangi bir bireyin, TheSoftware müşterisi olup olmadığı, Web sitesinin işleyişine zarar verme, yok etme, oynamaya çalışma, vandalizm yapma ve/veya başka türlü müdahale etme girişiminde bulunması, suç ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasal ve hakkaniyet açısından mümkün olan en geniş tedbirleri almaya kararlıdır.