Termini

SKOPE U MODIFIKAZZJONI TAL-INTERESS

Inti tikkonforma mal-termini u l-kundizzjonijiet deskritti fil-Kuntratt dwar l-użu tiegħek tat-Website. Il-Kuntratt jikkostitwixxi l-akkwant tal-firmata bejniex inti u The Software dwar l-użu tiegħek tat-Website u jagħmel n-annulli kull kuntratt preċedenti jew kontemporanju, rrapreżentazzjonijiet, garanziji jew/fuqditiet dwar l-Website. Aħna nistgħu nmodifikaw il-Kuntratt minħabba żmien għall-ieħor b’diskrezzjoni tagħna, mingħajr avviż speċifiku għalik. L-aħħar Kuntratt se jkun postat fuq is-Sit, u għandek tirrevedi l-Kuntratt qabel użu tas-Sit. Permezz tal-użu kontinwu tiegħek tat-Website u/jew Servizzi, inti hawnhekk tikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha mkweti fit-tul tal-Kuntratt eżistenti f’dak iż-żmien. Għalhekk, għandek tiċċekkjaha regolarment din il-paġna għal aġġornamenti u/jew bidliet.

KONDIĊNI

Is-sit elettroniku u s-servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jaqsmu f’kontratti legalment obbligatorji skont il-liġi applikabbli. Is-sit elettroniku u s-servizzi mhumi intenzjonati għall-użu minn individwi taħt l-etá ta’ tmintax-il (18) sena. Jekk int taħt it-tlettax-il (18) sena, ma għandekx il-permess li tuża jew tiċċessa s-sit elettroniku jew is-servizzi.

DESKRIZZJONI TALI SERVIZZI

Servizzi tal-bejjiegħ

Billi tittammettu l-formoli tal-ordni tal-axxuntu applikabbli, tista’ tikseb jew tipprova tikseb ċerti prodotti u/jew servizzi mill-websajt. Il-prodotti u/jew servizzi ippreżentati fuq il-websajt jistgħu jużaw deskritturi li huma provvisti direttament minn manifatturi jew distribyteuri ta’ Terzi Provedituri tal-prodotti tal-kategorija. Il-Software ma jirrappreżenta jew jwarranta li d-deskrizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma veri jew kompluti. Tifhem u tikkunsidra li l-Software mhijiex responsabbli jew dallet f’xi mod xjentifik għall-inqas ikollok tikseb prodotti u/jew servizzi mill-websajt jew għal xi controversja mal-bejjiegħ, id-distributur tal-prodott u konsumaturi esterni. Tifhem u tikkunsidra li l-Software ma jkunx dallet lejk jew lil xi terz parti għal xi dakjarazzjoni fil-konnessjoni ma’ xi tniedijiet u/jew servizzi proposti fuq il-websajt.

KONKORS

Minn żmien għal żmien, TheSoftware joffri premji promozzjonali u awards oħra permezz ta’ Kontesti. Billi tipprovdi informazzjoni veri u tassew, konnessi mal-formola ta ‘reġistrazzjoni tal-Konkors applikabbli, u tappoġġja r-Regoli Uffiċjali tal-Konkors applikabbli għal kull Konkors, tista ‘tipprova li tkun qisha biex tirbħu l-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Konkors. Biex tidħol fil-Kontesti f’maħżen fuq is-Sit, trid kompluta s-sinjal applikabbli b’tħassib sħiħ. Inti tappoġġa tipprovdi informazzjoni vera, tassa, attwali u kompleta dwar id-Dati ta ‘Reġistrazzjoni tal-Konkors. TheSoftware għandha d-dritt li tirrifiża xi Dati ta ‘Reġistrazzjoni tal-Konkors fejn jiddeċiedi, bluż u esklussivament fid-dikjarazzjoni solitarja ta’ TheSoftware, li: (i) inti tinsab f’infrazzjoni ta ‘xi porzjoni tal-Akkord; u / jew (ii) id-Dati ta ‘Reġistrazzjoni tal-Konkors li pprovajt huma inkumpluti, fraudolenti, dublett jew inkwetabbli. TheSoftware tista ‘tbidel il-kriterji tad-Dati tar-Reġistrazzjoni f’kwalunkwe ħin, fid-diskrezzjoni tagħha solitarja.

ĦLAS TAL-LIĊENZA

Bħala utent tal-websajt, għandek li tkun mgħaġġel liċenza non-esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-websajt, il-Kontenut u l-materjal assoċjat skont l-Agreement. Is-Software jista’ jtermina din il-liċenza f’kull ħin għal xi raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kommersjali. Nruħ ta’ l-websajt, il-Kontenut, il-Kuntratti jew is-Servizzi jistgħu ma jitħallsux f’xi forma jew jintegraw f’sistema ta’ agħar informazzjoni, elettroniċi jew mekkaniku. Tista’ ma tużax, tikkopja, temula, tikkolonja, tikri, tuċċed, tivendi, tmodify, tdecompile, tdisassemble, treverse engineer jew tittrasferixxi l-websajt, il-Kontenut, il-Kuntratti jew is-Servizzi jew xi ġrajja minnhom. Is-Software jżomm kull dritt li mhux esplicitament magħmul fl-Agreement. Tista’ ma tużax xogħol, software jew rutina biex tgħallem jew tipprova tgħallem mal-funzjonament propju tal-websajt. Tista’ ma ttieħed l-ebda azzjoni li tagħmel bojkott jew tikkompla faħam ħafna fuq l-infrastruttura tas-Software. Id-dritt tiegħek li tuża l-websajt, il-Kontenut, il-Kuntratti jew is-Servizzi ma huwiex trasferibbli.

Drittijiet Proprietarji

Il-kontenut, l-organizzazzjoni, l-grafika, id-deżinju, il-kompilazzjoni, il-ħolqien magneti, it-traduzzjoni diġitali, is-softwer, is-servizzi u oħrajnikkunnx jagħmlu mal-Website, il-Kontenut, il-Konkos u is-Servizzi huma protetti taħt id-drittijiet tal-kopyright applikabbli, it-tagsim u d-drittijiet oħra propjetarji (inklużi, iżda mhux lim-imitu, id-drittijiet tal-proprijetà intellettwali). Il-kopja, ir-riddistribuzzjoni, il-pubblikazzjoni jew is-vendita minnek ta’ xi wieħed mill-Website, il-Kontenut, il-Konkos u/jew is-Servizzi huwa strettament proħibit. Irretriwal sisitematiku ta’ materjal mill-Website, il-Kontenut, il-Konkos u/jew is-Servizzi permezz ta’ mezzi awtomatizzati jew xi forma oħra ta’ scrapin jew estrazzjoni tad-data biex tieħu jew tikkompli, direttament jew indirettament, kollezzjoni, kompilazzjoni, database jew diktorju mingħajr permess skrittu mill-TheSoftware huwa proħibit. Inti m’għandekx id-drittijiet ta’ possediment għal xi kontenut, dokument, softwer, servizzi jew materjali oħra li tara fuq jew permezz tal-Website, il-Kontenut, il-Konkos u/jew is-Servizzi. Il-postar ta’ informazzjoni jew materjal fuq il-Website, jew permezz tas-Servizzi, mill-TheSoftware ma jikkostitwixxi l-impliment tar-rwol f’dan jew lill-materjal. Il-ismijiet u l-logotip tal-TheSoftware, u l-ikoni u l-ismijiet tas-servizz assoċjati kollha, huma trademarks tal-TheSoftware. It-tnejn oħra ta’ trademarks li japparaw fuq il-Website jew permezz tas-Servizzi huma propjetà ta’ rispettivi sidien. L-użu ta’ xi trademark mingħajr il-kunsens skrittu applikabbli tal-possessur huwa strettament proħibit.

JIPPROIBI HPERLINKING FL WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” U/E REFERENCING IL-WEBSITE

Jekk ma jkunx espressament awtorizzat minn TheSoftware, le ma jigix jipperlinkja l-Website, jew parti minnhom (inkluzi, iċ-ċertifikati ewlenin, it-trademarċi, il-branding jew il-materjal kopjat), fir-website jew web venue tagħhom għal xi raġuni. Aktar, “framing” tal-Website u/jew referenza l-Uniform Resource Locator (“URL”) tal-Website f’xi media kommersjali jew mhux-kommersjali mingħajr il-permess, skrittu, espress, premjat ta’ TheSoftware huwa strettament ipprojbit. Inti speċifikament tħallas biex tikkoperax mal-Website biex taħdem biex tneħħi jew abbanduna, kif applikabbli, xi kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk tafdaħ li inti għandek tkun responsabbli għal kull iktar danni assoċjati magħhom.

EDITING, DELETING U MODIFICATION

Aħna jżomm id-dritt f’diżkrittà tagħna li neditjaw u/ jew ninfettqu xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut oħra li japparixxu fis-Sit Elettroniku.

KONTENIMENT GĦAL ZARBIEG IBBIEGĦU MINN IL-DOWNLOADS

I żjara jitniżżel informazzjoni mill-websajt b’riskju tagħhom stess. TheSoftware ma jagħti l-ebda garanzija li dawn l-download huma ħielsa minn kodijiet kompjuterizzanti li jistgħu jkunu korrotti, inklużi, iżda mhux limitat għal, virusi u ħutejn.

INDENNIZZ

Inti tagree li tgħinx u tżomm TheSoftware, kull waħda minnhom il-genituri tagħhom, is-sidien u l-affiljati tagħhom, u kull wieħed minnhom il-membri rispettivi, l-uffiċjali, id-diretturi, il-ħaddiema, il-aġenti, il-kowbranders u / jew partneri oħra, bla ħsara minn kwalunkwe pretensjoni u l-kollox, spejjeż (inklużi l-avukati raġonevoli ‘fees’), danno, tużi, kosti, domandi u / jew deċiżjonijiet kullimkien, mħabbra minn xi terza parti minħabba jew maħduma mill-aħjar: (a) l-użu tiegħek tal-Website, is-Servizzi, il-Kontenut u / jew l-entrata fi x’kontest; (b) il-ḧċuk tal-Agreement; u / jew (c) il-vjolazzjoni tal-ebda drittijiet ta ‘persuna iħor u / jew entità. Il-provvedimenti ta ‘dan il-paragraph huma għall-benefiċċju tat-TheSoftware, kull waħda minnhom il-genituri tagħhom, is-sidien u / jew affiljati tagħhom, u kull wieħed minnhom id-diretturi, i-membri, i-ħaddiema, il-aġenti, is-sazzjonjati, is-sorijiet jew it-titolari, is-sapplieri u / jew l-avukati tagħhom. Kull wieħed minn dawn il-persuni u entitajiet għandhom id-dritt li jassew u jiġbru dawn il-provvedimenti direttament kontra inti f’isemhom.

WEBSITES TERZI PARTITI

Is-Sit Elettroniku jista’ jipprovdi links għal websites oħra fuq l-internet jew jirreferu lillhom, inklużi, iżda mhux limitati għal dawk li huma posseduti u mmexxija minn Third Party Providers. Minħabba li TheSoftware ma għandhiex kontrol fuq dawn is-siteweb u/jew risorsi terzi parti, inti hawnhekk tisħaq u tapprova li TheSoftware mhix responsabbli għall-disponibbiltà ta’ dawn is-siteweb u/jew risorsi terzi parti. Barra minn hekk, TheSoftware ma tapprova l-ebda termini u kondizzjonijiet, politiki tal-privatezza, kontenut, reklamar, servizzi, prodotti u/jew oħrajn materjali fuq jew disponibbli minn dawn is-siteweb jew risorsi terzi parti, jew għal xi ħsarat u/jew talossijiet li jirriżultaw minnhom.

POLITIKA TAL-PRIVATEZZA / INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATUR

L-Użu tal-websajt, u kull kommenti, reazzjoni, informazzjoni, Data ta’ Reġistrazzjoni u/jew materjali li tagħmel submit permezz jew f’assoċjazzjoni mal-websajt, huwa sottopost għal Politika tal-Privatezza tagħna. Irriservaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tal-websajt, u kull informazzjoni identifikabbli personalment oħra li tagħti lilek, skont it-termini tal-Politika tal-Privatezza tagħna. Biex tara l-Politika tal-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok ikklikkja Hawn.

Kull tentattiva minn individwu, mingħajr ma jkun klijent ta’ TheSoftware, biex ixxammem, jidħol, jisturba, jivandaliża jew inkella jinterferixxi bil-operazzjoni tal-Website, hija trasgressjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jsegwi b’mod diligenti kwalunkwe rimedju f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità li jagħmlu tnaqqis f’dan ir-rigward sal-estent massimu permissibbli mill-liġi u l-ġustizzja.