Liên hệ

Cần trợ giúp với Quantum Xcode? Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn. Liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại theo sở thích của bạn.

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi có kỹ năng cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tổng quát cho Quantum Xcode, và xử lý các yêu cầu liên quan đến phiên bản build-it của Quantum Xcode.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động giao dịch của mình, vui lòng chuyển hướng chúng đến một trong các chủ môi giao dịch của chúng tôi. Nếu bạn chưa mở tài khoản với một trong những chủ môi giao dịch được bảo trợ của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ kết nối bạn với họ ngay lập tức.

Thời gian thảo luận

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9:00 am đến 6:00 pm, giờ chuẩn UTC+8.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp với hệ thống giao dịch của chúng tôi hoặc muốn hiểu sâu hơn về nó, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc tối đa hóa trải nghiệm Quantum Xcode của bạn.

*Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch phụ thuộc vào các điều khoản được ghi trong chính sách bảo mật của trang web.