Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể chọn không bất cứ lúc nào ở dưới đáy mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi người đến thăm trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản theo đó Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên toàn cầu mà Phần mềm sở hữu và vận hành, bao gồm The Software and The Software. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin được cung cấp tự nguyện, như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hoặc đăng ký dịch vụ, mở một vé truy vấn hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân có thể nhận biết được cho Phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn xem liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm giữ quyền, theo quyết định của nó, gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của Phần mềm cho bạn. Trừ khi có hướng dẫn nào từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung cung cấp bởi các công ty trong gia đình Phần mềm, các đại lý ủy quyền của Phần mềm và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có quan hệ và sản phẩm của họ có thể gây quan tâm đến bạn.

Các ví dụ trong các tài liệu này không được coi là một lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực. Chúng tôi không tuyên bố điều này như một “kế hoạch làm giàu”, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin Không Nhận diện Cá Nhân (Thông tin Chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập, và các trang web của Phần mềm được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn là xác định nhu cầu dịch vụ khách hàng và trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ nhất định, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về các dịch vụ của Phần mềm cho người truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web bên thứ ba mà phần mềm của bạn được lưu trữ:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như là một phần của dịch vụ Máy phần mềm, sẵn có cho bất kỳ ai khác đến không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những vị trí này. Ngoài ra, các trang web Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của các bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong các trang web này và khuyến nghị bạn xem xét tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn ghé thăm.

D. Những trường hợp ngoại lệ và hạn chế:

Bất chấp những điều trước đó và tuân thủ các luật pháp hiện hành, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm các thông tin cá nhân hoặc riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp giả định của bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích hạn chế của việc thực hiện hợp tác và các biện pháp này và tuân thủ các luật pháp hiện hành, Phần mềm có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng được. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định theo dõi các khu vực giao tiếp bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ nào; nếu việc tiết lộ đó cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào trong Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm giữ quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung kinh doanh của mình trong các sản phẩm hoặc dịch vụ giao tiếp; đồng ý là người kế nhiệm của Phần mềm liên quan đến việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.